T.C. Mİllî Eğİtİm BakanlIğI
ANKARA / MAMAK - Mamak Rehberlik ve Araştırma Merkezi

Leonardo Ortaklık Projesi

Projenin Sahibi
Mamak Rehberlik ve Araştırma Merkezi 

Projenin Türkçe ve İngilizce Adı  Yaşamdaki engelli insanlara el uzatmak (Disabled people in the living world. To hand.).    Projenin Süresi  2008–2010.    Projenin Ortakları  Türkiye’ den Mamak Rehberlik ve Araştırma Merkezi koordinatör olarak.  Polonya’ dan Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych ortak olarak.  Hollanda’ dan Centrum Loopbaan Realisatie (CLR) ortak olarak.    Projenin Özeti 
Bu proje Türkiye, Polanya ve Hollanda’dan 3 katılımcı kurumun personelini kapsamaktadır. 
Ana amaç, 14 yaş üstü engelli bireylerin mesleki eğitim almaları için okullara ve mesleğe yönlendirilmelerinde aktif rol almaktır. Özel eğitime ihtiyacı olan bireyler ve ailelerine rehberlik ve pisikolojik danışma tekniklerini kullanarak mesleki rehberlik ve pisikolojik destek sağlamaktır. Katılımcı ülkeler arasındaki benzerlik ve farklılıkları görmek için engelli bireylere verilen mesleki rehberlik hizmeti ve mesleğe başlangıç sürecinde neler yapıldığını incelemektir.Avrupa Birliği ülkelerinde engelli bireyler için mesleki rehberlik adımlarını yakından tanımak. Mesleki eğitim alma ve meslek edinme sürecindeki mesleki rehberlik problemlerine etkili çözümler bulabilmektir.  

Gerekliliği: Mesleki rehberlik için psikolojik danışmanlar ve özel eğitimciler olarak engelli bireylerin toplumda üretken, kendi kendine yeten ve doyum sağlayıcı bir hayat sürmelerine yardımcı olmak istiyoruz. Engelli bireylere yönelik mesleki rehberliğe pisikolojik danışmanlar ve özel eğitimciler tarafından daha fazla dikkat çekilmeli çünkü tüm genç insanlar yaşamlarında ne yapacaklarına dair bir çok soruyla yüzyüze gelmektedir. Engelli olmayanlar için zorluk bir sürü seçenek arasında seçim yapmaktadır, oysa öte taraftan engelli bireyler için zorluk sıklıkla çok az seçeneğin olmasıdır. Özel eğitimciler, mesleki rehberlik yapan psikolojik danışmanlar ve ebeveynlerin hepsi aslında okul hayatından yetişkin hayatına atılırken problemler yaşayan engelli gençlere odaklanmalıdırlar. Kariyer farkındalığı ve mesleki beceriler ile ilgili çalışmalara engelli bireyler için olabildiğince erken başlanmalıdır.  

Projenin Amaçları  
 • 14 yaş üstü engelli bireylerin mesleki ihtiyaçlarını tanımlamak, ortaya koymak.
 • Bu bireyler için uygun eğitim durum ve ortamları organize etmek.
 • Engelli bireylere mesleki rehberlik yapan personelin gelişimine katkıda bulunmak.
 • Engelli bireylerin iş yaşamındaki mesleki gelişimleri için toplumun ve bu alanda çalışan personelin farkındalık düzeyini artırmak.
 • Konuyla ilgili toplumsal duyarlılık oluşturmak. Komuoyu yaratmak.
 • Iş hayatındaki engelli bireylere toplumun ilgisini çekmek.
 • Devlet ve özel iş ortamlarında bu bireylerin kabulünü sağlamak.
 • Engelli bireylere işe başvurma ve iş hayatında destek sunmak.
 • Bu bireylerin sağlıklı toplumsallaşma sürecine katkıda bulunmak.
 • 14 yaş üstü engelli bireyleri yetenek ve ilgilerine uygun eğitim ve okul ortamlarına yerleştirmek.
 • Engelli bireylerin ailelerine destek sunmak.
 • Engelli bireylerin ailelerini çocuklarının iş edinme sürecine inanmalarını sağlamak.
 • Engelli bireyleri yetenek ve ilgileri konsunda farkındalık düzeylerini artırmak, kendilerini daha iyi tanımalarını sağlamak.
 • Meslekleri tanımalarına yardımcı olmak.
 • Engelli bireyleri meslekler ve çalışma alanları konusunda bilgilendirmek.
 • Engelli bireylere mesleki seçim sürecinde karar verme stratejilerini öğrenmelerinde yardımcı olmak.
 • Engelli bireylere işe başvurma sürecinde psikolojik destek sunmak.
 • Ailelere çocuklarını nasıl desteklecekleri konusunda yardımcı olmak.
 • Engelli bireylerin mesleğe yerleştirilmerine destek veren kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.
 Amaçlara Ulaşmak için Yapalacak Çalışmalar  
 • Önerilen ortaklık çalışmasına hazırlık.
 • Eğitim materyallerinin hazırlanması.
 • Technolojinin imkanlarından yararlanma.
 • Katılımcı ülkelerin personelleri arasında işbirliği ve iletişim.
 • Katılımcı ülkeler ve avrupa birliği ülkelerinde engelli bireylere yönelik mesleki rehberlikle ilgili litaratür taraması.
 • Üniversitelerde mesleki rehberlikle ilgilenen uzmanlarla işbirliği yapmak.
 • Engelli bireylere mesleki rehberlik sürecinde yer alan okul ve kurumlara ziyaret.
 • Ortaklık ülkelerindeki özel eğitim bölümlerine ziyaret.
 • Ortaklık ülkelerinde Eğitim yöneticilerini katılım ve paylaşımı.
 • Ortak ülkelere yapılan hareketlilik ve ziyaretler.
 • Ortak ülkelerdeki Iş kurumu, özürlüler idaresi başkanlığı ve diğer dernek ve kuruluşların çalışmalarını öğrenmek.  
Sonuçların Kullanımı ve Yaygınlaştırma 
Katılımcı kurumlarda: fotoğraf sergileri, video, kitapçık, broşür, kağıtlar, cdler, web sitesi, proje toplantıları, yoluyla sonuçları, deneyimleri ve ürünleri kulanmayı ve yaygınlaştırmayı düşünüyoruz.
Yerel topluluklarda: yerel gazete, tv, radio, yoluyla engelli bireyleri, aileleri, öğretmenleri, yöneticileri ve ilişkili kişileri bilgilendirmeyi düşünüyoruz. Milli Eğitim otoritelerini, İlçe Milli Eğitim Müdürünü, yerel yöneticileri düzenlenen organizasyon ve gösterilere davet ederek. Özel eğitim okulları, sınıfları, yerel yönetimler ile diğer sivil toplum kuruluşlarına dosya, broşür, cd, vido dağıtarak.
Geniş hayat boyu öğrenme topluluklarında: katılımcı kurumların web sitelerinde projenin ürünleri paylaşılacaktır. Medya organları veya ulusal ajans kayıtları yoluyla, sonuçları deneyimleri ve ortaklığın ürünlerini tüm Avrupa halkıyla paylaşmayı düşünüyoruz. 
Yayın: 2013-03-01 - Güncelleme: 2013-03-01 11:14:13 - Görüntülenme: 442